แท่นตัดกระดาษ AROMA No.1210 ฐานไม้ 12"*10" (A4)
929.00 บาท

แท่นตัดกระดาษ AROMA No.1512A ฐานไม้ 15"*12" (B4)
1,379.00 บาท